Консултанти по градове

Сертифицирани обучители по програмата „Най-щастливото бебе

София

Вероника Де Бюр – 0888 625765
Катерина Александрова – 0889 844189

Стара Загора

Люба Вълканова –” 0898 629661

Велико Търново

Тони Калушкова – 0988 918176

Пловдив

Елена Стоянова – 0899 993043

Leave a reply

required

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>